angol idézetek #1 - becks
site info

szerkesztő: becks
nyitás: 2oo6-o2-16
zárás: 2o13-o1-o4

 

follow me on twitter

 

ennyien jártatok itt
Indulás: 2006-02-16
 

 

log in
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
[5] csalódás

110. Sometimes you have to be your own hero, because it happens that the people you can’t live without, can live without you.
~ Néha saját magadat kell hogy megmentsd, mert azok az emberek élnek boldogan nélküled, akik nélkül te el sem tudnád képzelni az életed


109. It's hard to be happy because you find it hard to let go of the things that make you sad - because these were the things that once made you happy
~ Nehéz boldognak lenni, mert nehéznek találjuk elengedni azokat a dolgokat, amik szomorúvá tesznek - hiszen régen ezek a dolgok boldogságot okoztak

108. Do you know what hurts the most about a broken heart? Not being able to remember how you felt before.
~ Tudod mi a legrosszabb abban, ha összetörik a szíved? Az, hogy nem tudsz visszaemlékezni arra, hogyan éreztél azelőtt.

107. Don't worry when I argue with you, be afraid when I'm not, because it means we've lost everything we could fight for
~ Ne aggódj, amikor vitatkozom veled, akkor aggódj, amikor abbahagyom, mert ez azt jelentené, hogy már nincs semmi, amiért harcolhatnánk

106. Have you ever had a day when you were smiling, talking as if everything were normal & OK while all this time you felt like there's nothing but unhapiness inside you? Well, that's what I feel since you've been gone.
~ Megesett már, hogy olyan napod volt, mikor végig mosolyogtál, csacsogtál mintha minden a legnagyobb rendben lenne miközben valójában úgy érezted, hogy belül nincs más, csak boldogtalanság? Nos, én így érzek mióta elhagytál.

105. When you’re happy, you enjoy the music, but when you’re sad, you understand the lyrics.

~ Mikor boldog vagy, csak élvezed a zenét, de amikor szomorú vagy, akkor meg is érted a dalszövegét


104. You know what’s the difference between promises and memories? We break promises, but memories break us..
~ Tudod mi a különbség az ígéretek és az emlékek között? Az ígéreteket mi törjük meg, míg az emlékek minket törnek meg

103. Sometimes it’s not the butterflies in your stomach that tells you’re in love. Sometimes it’s the pain you feel.
~ Előfordul, hogy nem a gyomrodban röpködő pillangóktól tudod meg, hogy szereted Őt - néha ezt a fájdalom mutatja meg, amit érzel

102. I’m tired. Lonely. I don’t feel like getting up in the morning. Everything that used to make me happy anymore doesn’t. I don’t know what happened, either people in my life just left me or I started to push everyone away
~ Fáradt vagyok. Magányos. Reggelente úgy érzem, nincs miért kikelnem az ágyból. Minden, amiben valaha örömöm leltem, már nem tesz boldoggá, és nem tudom, hogy mi történt; az emberek csak úgy elhagytak, vagy én voltam az, aki ellökte őket..

101. Pretending to be happy when you’re in pain, still making that simple smile when every part of you dies - that’s an example of how strong you are
~ Tettetni, hogy boldog vagy, miközben csak fájdalmat érzel, és mosolyogni, miközben belül haldokolsz - ez mutatja meg, milyen erős is vagy valójában :/

100. Things to admit: you’re not scared of the dark, you’re just scared of what’s in it. You’re not afraid of heights, just afraid of falling down. You’re not afraid to try again, you’re afraid of getting hurt again for the same reason.
~ Dolgok, amit be kell ismernünk: nem a sötétségtől félünk, hanem attól, amit rejteget. Nem a magasságtól rettegünk, hanem attól, hogy leeshetünk. Nem attól félünk, hogy újra kell próbálkoznunk, hanem attól, hogy ismét sebet szerzünk, ugyanabból az okból.. :/


99. ..and one day I hope you’ll look back at what we had & regret every single moment you treat me wrong!
~ Remélem, egy nap majd visszanézel, és eszedbe jut minden, amink volt.. és megbánsz majd minden egyes percet, amikor megbántottál

98. I always wonder why birds choose to stay in the same place when they can fly anywhere on the Earth.. then I ask myself the same.
~ Mindig eltűnődöm, vajon a madarak miért maradnak egy helyen annyi ideig, mikor a világon bárhová elrepülhetnének..? Aztán magamtól is ugyanezt kérdezem. 

97. Never say goodbye, because saying goodbye means going away, and going away means forgetting
~ Ne köszönj el, mert az elköszönés azt jelenti hogy elmész, és ha elmész, az azt jelenti, hogy elfelejtesz :(

96. You know, I’d rather be single then be in a relationship where we’re totally strangers
~ Tudod, én inkább vagyok egyedül, mintsem egy olyan kapcsolatban éljek, ahol teljesen idegen vagyunk egymás számára..

95. It’s hard to accept that the only boy who can fix you is the one who broke your heart
~ Nehéz elfogadni, hogy pont az az ember tudja csak begyógyítani a sebeidet, aki okozta őket

94. The biggest mistake I’ve made was letting you stay in my life far longer than you deserve
~ A legnagyobb hiba, amit valaha elkövettem az, hogy megengedtem neked, hogy az életem része legyél, pedig egy kicsit sem érdemelted meg!

93.  Most beautiful sentence: ‘..but I love you so much’ - most painful sentence: ‘I love you so much, but..’
~ A legszebb mondat, amit hallhatsz: ‘.. de én nagyon szeretlek.’ És a legfájdalmasabb: ‘Én nagyon szeretlek, de..’

92. There are emotions what a girl never can express with her words, but doesn’t matter how strong she is, she displays it with her tears
~ Vannak olyan érzések, amiket egy lány soha nem fejezhet ki szavakkal, de akármilyen erős is legyen.. a könnyei elárulják

91. You can bind up a wound or heal a broken bone but if you don’t care about the one who loves you, you’ll never ever fix it
~ Be lehet kötözni egy sebet, egy törött csontot is meg lehet gyógyítani, de ha nem törődsz azzal az emberrel aki szeret, azt utólag nem lehet sehogy helyrehozni!

90. Behind every beautiful girl there is the same story: there was a dumbass who did her wrong and made her srong
~ Minden gyönyörű lány története ugyanaz: volt egyszer egy fiú, aki seggfej volt, rosszul bánt vele - és ezzel együtt erőssé tette

89. The greatest distance on Earth isn’t North to South, it’s when I’m right in front of you and you don’t even notice me
~ A legnagyobb távolság a Földön nem észak és dél között van, hanem közted és köztem, mikor melletted ülök, te pedig észre sem veszel

88. Do you know what hurts most about a broken heart? Not being able to remember how pretty was everything before it was broken
~ Tudod, mi a legrosszabb abban, ha összetörik a szíved? Az, hogy nem emlékszel már többé arra, milyen szép és jó volt minden azelőtt

87. They say being single is shit but a lot of people would rather stay alone because they’re tired of giving their everything and ending up with nothing.. that’s the truth
~ Azt mondják, hogy szinglinek lenni rossz dolog, de az igazság az, hogy sokan azért választják inkább az egyedüllétet mert belefáradtak abba, hogy ők mindent beleadnak a kapcsolatba, és később mégis egyedül végzik

86. I’m proud of my heart. It’s been played, stabbed, cheated and broken, but somehow still works
~ Büszke vagyok a szívemre. Annyiszor játszottak már vele, megsebezték, megcsalták, összetörték.. és még most is működik

85. It hurts to see people in love around me because it reminds me of what I’m missing the most
~ Fáj, amikor szerelmes embereket látok magam körül, mert minden alkalommal eszembe juttatják hogy mi is hiányzik az életemből olyan nagyon..

84. I’m too scared not to say what I feel to you, I’m scared of hearing your answer
~ Nem attól félek, hogy elmondjam Neked, hogyan érzek irántad, hanem attól rettegek, hogy Te mit fogsz erre felelni :/

83. Maybe when you’ve no reason to say.. then it’s a good reason to go
~ Ha már nincs egyetlen okod sem maradni, akkor az egy jó indok arra, hogy továbblépj

82. there once was a little girl who never knew love until a boy came into her life.. and broke her heart!..
~ Volt egyszer a kicsi lány, aki nem ismerte a szerelmet addig, míg nem jött egy fiú.. és összetörte a szívét..

81. Today I realized when I’m finally over you I’ll be the happyiest I’ve ever been, happier than you ever made me 
~ Ma volt az a nap, amikor rájöttem: ha végleg túl leszek rajtad, akkor boldogabb leszek, mint valaha voltam. Annyira boldog, amilyenné te sosem tudtál tenni..! :/

80. On the first page of our story, the future seems so bright. And this thing turned out so evil, I don’t know why I’m still surprised.. but you’ll always be my hero 
~ Történetünk elején a jövő olyan fényesnek tűnt, aztán a dolgok végzetes irányt vettek.. nem tudom, miért vagyok meglepve. De az én hősöm mindig is Te leszel


79. Goodbyes hurt more than anything, especially when deep down you know you will never say hello again~ Nincs olyan dolog, ami jobban fájna, mint a búcsú - főleg ha tudod, hogy többé soha nem üdvözölheted Őt újra 


78. 'Being poor have only my dreams; I have spread my dreams under your feet. Tread softly, you tread on my dreams' William Butler Yeats
~ Mivel szegény vagyok, álmom van csupán, mit lábad elé terítek; finoman lépj hát, hisz álmaimon gázolsz


77. Bad boys like to get into your bed.. as it's well-known. But a good guy lies te break your heart.. incomprehensible
~ A rossz fiúk hazudnak neked, csak azért, hogy ágyba vigyenek.. ez köztudott. De hogy a rendes srácok is hazudnak, hogy aztán összetörjék a szíved.. érthetetlen :/

76. It always hurt me that I wasn't good enough for you.. now, I only sorry that I wasn't good enough for myself
~ Tudod, mindig bántott hogy nem feleltem meg neked.. de ma már inkább az bánt, hogy saját magamnak nem feleltem meg!

75. Dear Pillow, sorry for all the tears. Dear heart, sorry for the damage. Dear Brain, you were right!
~ Kedves kispárna! sajnálom a könnyeket.. Kedves szív! Bocsánat a károkért. Kedves Ész.. mégis csak neked volt igazad!

74. Boy: I love you! Girl: Then you haven't meet my best friend. She's much prettier than me.. she's right behind you. The boy turns around and say: There's nobody there! Girl: If you really love me, you wouldn't have turned around..
~ Fiú: Szeretlek! Lány: Ezt azért mondod, mert még nem találkoztál a barátnőmmel. Ő sokkal csinosabb mint én.. épp mögötted áll. A fiú hátrafordul, és azt mondja: De hát nincs is itt senki! Lány: Tudod, ha igazán szeretnél, nem fordultál volna meg..

73. You change for two reasons: either you've lived enough that you want to, or you've been hurt enough that you have to
~ Két okból változik meg valaki: vagy azért, mert már eleget élt egy helyen ahhoz, hogy változtatni akarjon, vagy pedig azért, mert már annyiszor megbántották, hogy szüksége van a változásra :/

72. There's something that worse than the despairing love. It's when you're not sure that this whole thing is hopeless..
~ Van egy dolog, ami még a reménytelen szerelemnél is rosszabb. Az, amikor az ember nem biztos abban, hogy reménytelen a szerelme.

71. How I feel about him is like I'd feel when they cut my arm off: it doesn't hurt then, but I miss that so much
~ Úgy érzem őt, ahogy a letépett karját érzi az ember: nem fáj, csak hiányzik!..

70. "Do you know why is the Moon so sad? Because she used to have a lover. His name way Kuekuatsu and they lived in the spirit world together. Every night they'd wander the skies together. But one of the other spirits was jealous, and wanted the Moon to himself. He said Kuekuatsu to came to our world for wild roses for the Moon. He came, but he didn't know that once you leave the spirit world, you can't go back. Every night he looks up in the sky, sees the Moon, howls her name. But.. he can never touch her again.."
~ Tudod miért szomorú a Hold? Mert volt egy szerelme. Úgy hívták: Kuekuatsu, vele élt a szellemek világában. Minden éjjel együtt járták az eget. De egy másik égi szellem irigy volt; cselt vetett hogy megszerezze magának a Holdat. Szólt Kuekuatsunak, hogy vigyen a Holdnak vadrózsát, amit akkor talál, ha lejön közénk a Földre. De azt nem tudta, hogy ha lejön a szellemek világából, akkor többé már nem térhet vissza.. Éjjelente, ha felnéz az égre, a Holdat látja, s fájdalmasan üvölti a nevét. De már sosem érintheti meg többé..

69. You were my secret smile, and now, you are my obvious tear..
~ Valaha, ha titkon elmosolyodtam, az miattad volt, most pedig a könnyeimnek vagy nyilvánvalóan te az oka

68. The girl who seemed unbreakable, broke. The girl who seemed so strong, crumbled. The girl who always laughed, cried, the girl who never stopped trying.. finally quit.
~ A lány, aki sebezhetetlennek tűnt, megtört. A lány, aki annyira erősnek látszott, összeomlott. A lány, aki mindig nevetett, most zokogott; aki sosem hagyta abba a próbálkozást, most végleg feladta..

67.
The hardest thing about growing up is that you have to do what is right even if it means breaking someone's heart :(
~ A felnőttséggel kapcsolatban az a legnehezebb dolog, hogy mindig azt kell tenned, ami helyes, még akkor is, ha ezzel összetöröd valakinek a szívét..

66. It's not your merit that somebody change itself for you, it's a shame because you couldn't love her what she really is
~ Nem érdem az, ha valaki megváltozik miattad, inkább szégyen, hisz ez azt jelenti, hogy nem tudtad őt úgy szeretni, amilyen valójában volt

65. Life won't hurt until you start to think about how all the things changed or how many people you lose - and how many of these was your fault
~ Az élet nem fáj, egészen addig, míg el nem kezdesz azon agyalni, hogy mennyire megváltoztak a dolgok, hány embert vesztettél el, és hogy mennyi volt ezek közül a te hibád

64. Heartbreak isn't as loud as a bomb exploding. Actually, it can be as quiet as a feather falling.. and what's hurting then? That no one really hears it.. except you
~ A szív darabokra hullása nem olyan hangos dolog, mint egy bomba felrobbanása. Sőt, gyakran olyan nesztelen, mint egy madártoll lehullása.. de akkor miért ilyen fájdalmas? Mert más nem hallja igazán.. téged kivéve

63. It was almost love - these 'almost' things makes my life such a crap
~ Ez majdnem szerelem volt.. az ilyen 'majdnem'-dolgoktól ennyire vacak az életem

62. Yes, he was totally my Prince Charming in his white horse, but I need to realize, I'm not his princess in this story
~ Igen, ő volt az én szőke hercegem azon a bizonyos fehér lovon.. de rá kellett jönnöm, hogy ebben a mesében nem én vagyok a királylány

61. Him and me are the memory. Him and her are reality..
~ Ő és én már csak emlék vagyunk.. a valóság most Ő - és egy másik lány :/

60. I hate hope. Everytime I try to give up, it whispers "one more try.. one more time"
~ Utálom a reményt; akárhányszor próbálom feladni, mindig azt suttogja: csak még egyszer.. utoljára..

59. The worst feeling isn't being lonely.. it's being forgotten by someone you could never forget
~ A legrosszabb érzés nem a magány, hanem az, hogy akit te sosem tudnál elfelejteni, megfeledkezik rólad

58. You said you'll never want me to be sad.. so it means you closed your eyes while I was crying?
~ Azt mondtad sosem akarsz engem szomorúnak látni.. ez azt jelenti, hogy mindig becsuktad a szemed akárhányszor sírtam?

57. I know your mind is on someone else.. when you look at me, sometimes it's like you're seeing her in me
~ Tudom, hogy máson jár az eszed.. mikor rám nézel, néha olyan, mintha nem is engem, hanem őt látnád bennem

56. Tears eventually fade and one day everything will be exactly how its supposed to be
~ Egy nap a könnyek felszáradnak, és minden pontosan úgy fog alakulni, ahogy meg van írva

55. I've cried today.. but not because I miss you. I've cried because I realized everything is fine without you
~ Ma sírtam, de nem azért mert hiányoltalak.. hanem azért, mert rájöttem, hogy nélküled is minden rendben

54. The hardest part about walking away from you is knowing you won't run after me
~ A legnehezebb abban, hogy elsétáljak tőled az, hogy tudom: te nem fogsz utánam futni :/

53. I can't set my hopes too high.. i know that every hello ends with a goodbye
~ Nem reménykedem túlságosan, hiszen tudom, hogy minden köszönés egy búcsúzással végződik

52.
Don't let someone become your everything, because when they're gone you have nothing
~ Ne hagyd, hogy valaki a mindeneddé váljon, mert ha őt elveszted, nem marad semmid


51. There's nothing that feels worse than feeling like you weren't good enough for the person that meant the world to you
~ Nincs annál rosszabb, mikor azt érzed, hogy nem voltál elég jó annak, aki neked az egész világot jelentette


50. We part now but maybe we meet again someday
~ Most elválunk, de talán egy nap újra találkozunk

49. Loving him is hard to regret, losing him is hard to accept, but with all the hurt I've felt, letting go is the most painful yet
~ Nehéz megbánni, hogy szerettem őt, nehéz elfogadni, hogy elveszítettem őt, de mindent egybevéve, az a legfájdalmasabb, hogy el kellett engednem </3

48. Do I ever really love him? Or am I just addicted to the pain of wanting something I can never have ?
~ Szerettem én őt valaha? Vagy csak a fájdalmat szerettem, hogy pont azt akartam, akit sohasem kaphatok meg?

47. The worst way to miss somebody is to have that person  sitting right next to you and know you will never have him
~ Akkor a legrosszabb valaki hiánya, ha az illető melletted ül és te tudod, hogy sohasem lehet a tiéd :(

46. I may not be 'good enough' for him but maybe I'm perfect for someone else

~ Lehet, hogy neki nem vagyok 'elég jó', de talán valaki másnak így vagyok tökéletes


45.Pain is, when you know, what you shouldn't feel,and you still can't do anything against it!
~ Fájdalom az,amikor tudod,hogy mit nem szabadna érezned,és mégsem tudsz ellene semmit sem tenni...


44. Sometimes we smile just to keep back the tears
~ Néha csak azért mosolygunk hogy visszatartsuk a könnyeinket


43. Some people'll die for love, some will die because they lost it.
~ Valaki meghal a szerelemért, valaki pedig azért hal meg mert elvesztette azt


42.How come I’d never hear you say "I just wanna be with be with you" ? Guess you never felt that way
~ Hogy lehet az, hogy sohasem hallottam tőled: "csak Veled akarok lenni"? Azt hiszem sosem éreztél így..


41.Acting like i live too, though I'm just a simple doll.. in pretty dress sitting on a shelf with vacant look and angular back and numb smile; my distant look turns to nothing and my porcelaine heart's shaking for your coming.
~ Úgy teszek, mintha élnék, pedig csak egy baba vagyok.. a polcon ülve, szép ruhában, üres szemmel, merev háttal, érzéketlen mosolygással; a távolba révedve lebénultan figyelek, és jöttödre porcelánszívem megremeg


40. It's a lot easier to say 'I don't like him anymore' than to explain all the reasons why I still do love him the same way
~ Könnyebb azt mondani: 'már nem szeretem őt többé', mint megmagyarázni azt, miért is szeretem őt még mindig ugyanúgy


39. Breaking up is just like having the worst nightmare after the best dream
~ Szakítani olyan, mint átélni a legrosszabb rémálmod a legszebb álmod után

38. I thought I knew you, but I guess it's easier to see what we want than to look for the truth.
~ Azt hittem ismerlek, de azt hiszem, könnyebb az igazság helyett azt látni, amit akarunk

37. I'd give all my tomorrows away for one single yesterday
~ Az összes holnapom odaadnám egyetlen tegnapért..

36. Have you ever wondered why she looks out the window everytime when she cathces your eye? Well, boy, it's to hide the tears you made her cry
~ Elgondolkodtál már azon, hogy vajon miért néz ki mindig az ablakon mikor elkapja a pillantásod? Azért, hogy elrejtse az érted hullajtott könnyeket

35. It is the distance that makes life a little hard; two hearts that once were close now so many miles a part :(
~ A távolság az. ami nehézzé teszi az életet; a két szív, ami egykor olyan közel volt egymáshoz, most mérföldekre távol

34. Some of us think holding on makes us strong, but sometimes it's letting go!
~ Néhányunk azt gondolja, hogy attól leszünk erősek ha megtartunk valamit.. de néha az elengedés tesz minket erőssé

33. I'm fed up with spending hours 'perfecting' myself for the guy who don't fall back into me, crying over him every night, wearing fake smile to hide my tears.. and i'm done trying to make things work when they clearly aren't meant to be.. I can't stand it anymore.
~ Elegem van abból hogy órákot töltök azzal hogy 'tökéletes' legyek egy olyan srácnak aki nem viszonozza az érzéseimet, hogy éjszakákat sírjak át miatta, hogy hamis mosolyt viseljek azért hogy elrejtsem a könnyeimet.. végeztem azzal hogy próbálom a dolgokat rendbe hozni mikor tisztán látszik hogy nem fog sikerülni.. nem bírom tovább :(

32. I don't wanna wake up one day & find out it's too late to do all the things I wanted to do
~ Nem akarok úgy felébredni egy nap, hogy ráébredjek: már túl késő ahhoz, hogy megtegyem azokat a dolgokat, amiket akartam

31. If you look inside a girl's heart.. you'll see how much she really cries. You'll find hidden secrets, best friends and lies. But you'll see what (maybe) you'll never understand: how hard is to stay stong when nothing's right, everything is wrong!
~ Ha belenézel egy lány szívébe.. meglátod azt, hogy mennyit sírt valójában. Látni fogsz titkokat, barátokat, hazugságokat.. De látni fogod azt is, amit (talán) sosem érthetsz meg: hogyan tud erős maradni akkor is, mikor semmi sincs rendben

30. He felt that his whole life was some kind of dream. Sometimes he wondered who is he and whether he was enjoying the life he has to live.
~ Úgy érezte, hogy az egész élete egyfajta álom volt. Néha nem tudta, hogy ki is ő valójában és hogy élvezte-e egyáltalán azt az életet, amit élnie kellett.

29. It's only after we've lost everything that we're free to do anything!
~ Csak azután tehetünk meg bármit, miután már mindent elveszítettünk..

28. How do you expect me to live alone while my life revolves around you?
~ Hogy várod el tőlem hogy magányosan éljek miközben az életem körülötted forog?

27. Another damn love song reminds me of what we have had.. and what we have lost
~ Egy újabb átkozott szerelmes dal... arra emlékeztet, hogy mit birtokoltunk, és mit vesztettünk el

26. It's tearing up my heart when i'm with you, but when we are apart, I feel it, too, and no matter what I do I feel the pain..  so with or without you ?
~ Kettészakad a szívem, ha veled vagyok, de akkor is így érzek, ha külön vagyunk,
és nem számít mit teszek, érzem a fájdalmat... hát veled vagy nélküled?

25. Numb and broken here I stand alone, wondering what were the last words I said to you, hoping that I'll find a way to turn back time...
~ Kábultan és összetörve itt állok egyedül azon tűnődöm, mit mondtam neked utoljára, reménykedem, hogy találok egy utat, hogy visszafordítsam az időt..

24. You had no idea I know about her. But sadly, I did. And I realized you never worth a second of my time
~ Nem tudhattad, hogy tudok róla. De sajnos így volt. Rájöttem, hogy soha egy percet sem érdemeltél meg az időmből..

23. When you gave me our last hug, it was an " i never wanna let you go " kind of hugs
~ Mikor utoljára megöleltél, az egy " soha nem akarlak elhagyni " féle ölelés volt

22. When you lose someone, you realize how much that person means to you
~ Mikor elveszítesz valakit, rájössz, hogy mennyit is jelent neked valójában

21. I'm not afraid of love; i'm afraid of not being love back.. :(
~ Nem a szerelemtől félek, hanem attól, hogy nem szeretnek majd viszont :(

20. It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
~ Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz! 

19. People hold onto something because they fear nothing this great will ever happen to them again
~ Az ember kapaszkodnbak valamibe, de csak azért, mert attól félnek, hogy még egy ilyen nagyszerű dolog nem fog velük megtörténni újra

18. Forgiveness: such a simple word but so hard to do when you have been hurt

~ A megbocsátás egy egyszerű szó, de annyira nehéz megtenni miközben megbántottak

17. It's hard to fake a smile when you feel like you fall apart ..

~ Nehéz dolog mosolyt színlelni, miközben úgy érzed, hogy darabokra hullsz

16.
It scares me to think that the boy -I swore was special- turned out to be exactly like all the other assholes.. -.-'
~ Megijeszt a tudat, hogy az a fiú -aki, esküszöm, különleges volt!- pontosan ugyanolyanná vált, mint a többi s.eggfej


15. When I'm all alone, I'll be wishing you will call me on the telephone
Say you want me back - but you never do & I feel like such a fool :/
~ Mikor egyedül vagyok, azt kívánom bárcsak te keresnél telefonon,
Azt mondanád; vissza akarsz kapni engem - de sohasem hívsz
& én annyira bolondnak érzem magam..


14. Sometimes we just can see clear only after our eyes washed away with tears
~ Néha csak akkor látunk tisztán, mikor a szemünket már elmosták a könnyek

13. Relationships are like glass: sometimes it's better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together
~ A kapcsolatok olyanok, mint az üveg: néha jobb ha összetörve hagyjuk ahelyett, hogy megsebeznénk magunkat mialatt próbáljuk újra összerakni

12. It's hard to wait for something that you know might never happen but it's even harder to give up when it's everything you ever wanted
~ Nehéz olyasmire várni, amiről tudod, hogy talán soha nem fog megtörténni; de még nehezebb feladni, mikor ez az, amit mindig is akartál

11. You once made this promise to stay by my side, but after some time you just pushed me aside.. You never thought that a girl could be strong, now I'll show you how to go on!
~ Egyszer megígérted nekem, hogy mellettem maradsz, de egy idő után ellöktél magadtól, sohasem hitted hogy egy lány is erős tud lenni, hát most megmutatom neked, hogyan is kell ezt tenni

10. Seasons change, but people don't ..
~ Csak az évszakok változnak, az emberek nem

9. Hey girl, maybe you're young, but there's one thing you should know: fairytales don't always have a happy ending!
~ Lehet hogy még fiatal vagy, de egy dolgot jegyezz meg: a tündérmeséknek nem mindig van boldog vége ...

8. You found all the ways to keep me near, but never made me more than i hate you
~ Megtaláltad minden módját annak, hogy magadhoz láncolj, de ezzel csak annyit értél el, hogy meggyűlöltelek

7. Should i smile coz you're my friend or cry because that's all we will ever be?
~ Mosolyogjak azért, amiért Te a barátom vagy, vagy inkább sírjak, mert tudom, hogy soha nem lesz köztünk barátságnál több?

6. I only think of you, and it's breaking my heart & i'm falling apart
~ Csak rád gondolok, ez összetöri a szívem & darabokra hullok

5. In a perfect world, this could never happened, in a perfect world, you'd be still here
~ Egy tökéletes világban ez sohasem történt volna meg, egy tökéletes világban Te még mindig itt lennél

4. I've been waiting, hoping, dreaming that you're would come back, but i know the ending of this story: you're never coming back to me ..
~ Várom, remélem, álmodozom arról hogy visszajössz, de ismerem a történet végét: soha nem fogsz visszajönni hozzám..

3. You were my dream, my world but i noticed i was blind
~ Te voltál az álmom, a világom - de rájöttem; vak voltam

2.Everything i know about breaking hearts i learned from you..
~ Tőled tanultam mindent, amit az összetört szívekről tudok

1. I'm not waiting and hoping you call me, I'm not going through emotions, I'm not missing you!
~ Nem várlak és nem remélem már, hogy hívni fogsz, nem érzek semmit, nem hiányzol

 
angol - szerelem
 
angol - barátság
 
angol - élet
 
angol - bánat
 
angol - csalódás
 
angol - vegyes
 
magyar idézetek
 
egyéb
 
news/comment
 
chat
 

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679;&#12300;&#914;&#923;SM&#923;IW&#12301; &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679; EGY SZIGET + 24 MÁGUS &#9679; FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!