angol idézetek #1 - becks
site info

szerkesztő: becks
nyitás: 2oo6-o2-16
zárás: 2o13-o1-o4

 

follow me on twitter

 

ennyien jártatok itt
Indulás: 2006-02-16
 

 

log in
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
[3] élet

202. Courage doesn't always roar, sometimes it's the quiet voice at the end of the day saying 'I'll try again tomorrow'
~ A bátorság nem mindig hangos, épp ellenkezőleg: néha a bátorság nem más, mint az a kis csendes hang, ami azt suttogja: 'holnap újra megpróbálom'

201. The things we lose have a way of coming back to us in the end

~ A dolgok, amiket elvesztettünk, végül mindig visszatalálnak hozzánk

200. Good things come to those who believe, better things come to those who wait and the best things come to those who don't give up
~ Jó dolgok történnek azokkal az emberekkel, akik hisznek; még jobb dolgok történnek azokkal, akik várnak, de a legjobb dolgok azoké az embereké lesznek, akik sosem adják fel

199. When you're having a bad day or a bad week, you need to remember this lesson: sometimes the hardest lessons to learn are the one that our souls needs the most. You can't feel real joy unless you've felt heartache and you can't have a sense of victory unless you know what it means to fail!
~ Mikor rossz napod vagy rossz heted van, mindig gondolj arra: néha a legnehezebbek azok a leckék, amelyek megtapasztalására a lelkünknek a legnagyobb szüksége van. Nem lehetsz boldog, míg nem voltál szomorú, s nem érezheted magad győztesnek addig, amíg nem tudod meg, mit jelent valójában veszíteni

198. My mama told me that sometimes people have to cry out all their tears to make room for a heart full of smiles
~ Anyukám mindig azt mondta, hogy néha az embereknek az összes könnyüket el kell sírniuk azért, hogy a szívükben újra legyen elég hely a mosolyoknak

197. When life gives you a hard time, just remember: maybe you can't stop the waves but you can learn how to surf
~ Mikor az életed nehézzé válik, emlékezz erre: lehet, hogy nem állíthatod meg a hullámokat, de megtanulhatsz rajtuk szörfözni ;)

196. Becoming fearless is impossible. The point is to learn how to control your fear and how to be free from it!

~ Lehetetlen, hogy olyan emberré válj, aki nem fél semmitől. A lényeg, hogy megtanuld irányítani és rájöjj, hogyan lehetsz szabad a félelmeid ellenére


195. No matter how many times people criticise you, the best revenge is to prove them wrong
~ Nem számít miért és hányszor kritizálnak mások, a legjobb bosszú amit tehetsz az, ha bebizonyítod nekik, hogy tévedtek

194. Whatever makes you happy, just don’t give up on it! And if you don’t get it, it means you might get something better.
~ Bármi is az, ami téged boldoggá tesz, sose add fel! És ha valamit nem kapsz meg, jusson eszedbe: lehet, hogy azért nem lehet a tiéd, mert valami sokkal jobb vár rád.

193. To reach the port we must sail, sometimes with the wind and sometimes against it, but the point is we must not lie at anchor
~ Hogy célba érjünk, hajóznunk kell: sokszor együtt a széllel, vagy épp azzal szemben, de ami fontos: soha nem horgonyozhatunk le

192. What’s the secret? Just turn your can’ts into cans and your dreams into plans!
~ Hogy mi a titok? A ‘nem megy’ helyett úgy állj hozzá, hogy: ‘megteszem’, az álmok helyett pedig készíts terveket!

191. Everyone may not be good but there’s something good in everyone. Never judge anyone shortly because every saint has a past and every sinner has a future. 
~ Talán nem mindenki jó ember ezen a Földön, de az biztos, hogy minden emberben lakozik valami jó. Soha ne ítélj könnyelműen, mert ahogy minden szentnek megvan a maga múltja, úgy minden bűnösnek van jövője.

190. We never know the true value of a moment until it becomes a memory
~ Mi, emberek, nem ismerjük fel a pillanat valódi értékét egészen addig, amíg emlékké nem válik

189. You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean: if a few drops of the ocean are dirty, the ocean itself doesn’t become dirty
~ Ne veszítsd el az emberekbe vetett hited! Az emberiség olyan, mint egy óceán. Attól, hogy néhány cseppje bepiszkolódott, maga az óceán nem válik mocskossá. 

188. It matters not what someone is born, it matters what they grow to be!
~ Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel

187. The naked truth is always better than a well-dressed lie
~ A meztelen igazság mindig jobb, mint egy jól leplezett hazugság

186. Time is free but it’s priceless. You can’t own it, but you can use it. Can’t keep it, but you can spend it. Once you’ve lost it, you can never get it back..
~ Az időt ingyen kapod, de valójában felbecsülhetetlen értékű. Nem birtokolhatod, de kihasználhatod. Nem tarthatod meg, de eltöltheted. S ha egyszer elvesztegetted, bizony soha többé nem kaphatod vissza azokat a perceket..

185. Your time is limited, so don’t waste your days living someone else’s life
~ Az időd véges, úgyhogy ne pazarold el a napjaid azzal, hogy valaki más életét éled! (Steve Jobs)

184. Let your dreams be bigger than your fears and your actions be louder than your words!
~ Engedd, hogy az álmaid nagyobbak legyenek, mint a félelmeid; s tetteid is legyenek hangosabbak, mint a szavaid :)

183. ‘The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do’ (Steve Jobs)
~ Azok az emberek, akik elég őrültek ahhoz, hogy azt gondolják, meg tudják változtatni a világot, azok akik valóban megteszik 

182. Time is such a tricky thing: it can heal, and it can break. It can heal a wound, whether it’s visible or it’s in your soul, and it can break anything. A friendship, relationship, person.. 
~ Az idő igazán furcsa dolog. Be tud gyógyítani bármilyen sebet, akár jól látható helyen van, akár a lelked mélyén vérzik; ugyanakkor össze tud törni lényegében bármit: barátságot, kapcsolatot, embereket.. 

181. Sometimes you’ve gotta give up the life you’ve planned so long for the life that’s written for you
~ Néha fel kell adnod azt az életet, amit hosszú ideje terveztél azért az életért cserébe, ami meg van írva neked

180. Never be afraid to be yourself, you know: an original painting is always worth more than a copy
~ Ne félj önmagad lenni! Hisz tudod: az eredeti festmény jóval többet ér, mint a másolata :P

179. I tell you a secret: you are braver than you believe, stronger than you seem, smarter than you think & twice as beautiful as you’ve imagined! :)
~ Elmondok egy titkot: bátrabb vagy, mint hinnéd; erősebb vagy, mint amilyennek látszol; okosabb vagy, mint gondolnád, és kétszer olyan szép vagy, mint amilyennek képzeled magad!

178. If you’re skinny, people will call you anorexic. If you’re intelligent, people will call you a smartass. If you’re pretty, people will call you a slut. No matter what, others always will find something ‘wrong’ about you.. The trick is: just don’t give a f*ck
~ Ha vékony vagy, rád fogják hogy anorexiás vagy; ha okos vagy rögtön stréber leszel; ha csinos vagy, leribancoznak.. az emberek mindig találnak valamit, amiről beszélhetnek veled kapcsolatban. De a lényeg csak az, hogy fel se vedd amit beszélnek ;)

177. In life it takes sadness to know what happiness is, noise to appreciate silence, absence to value presence.. life is too ironic to fully understand
~ A boldogságot akkor értjük meg, amikor szomorúak vagyunk; zaj kell ahhoz, hogy igazán értékelni tudjuk a csendet; hiányt kell szenvednünk ahhoz, hogy megbecsüljük azt, amink van.. az élet túl ironikus ahhoz, hogy teljesen megértsük

176. Every saint has a past just like every sinner has a future 
~ Minden szentnek van múltja, és minden bűnösnek épp úgy van jövője

175. Don’t cry about your loss, because Fate never takes anything from you without replacing it with something better
~ Sose bánkódj a veszteségeid miatt, mert ha a sors elvesz tőled valamit, idővel mindig kárpótol majd valami sokkal jobb dologgal

174. Whether we like it or not, everything happens for a reason. The bad things only happen to make us appreciate the good ones
~ Akár elfogadjuk, akár nem, minden okkal történik. A rossz dolgok is azért fordulnak elő, hogy meg tudjuk becsülni a jókat :)

173. You’re only a teenager, not married yet, so laugh tons, go with the flow, try something new! Trust your feelings, study hard, seek happiness! 
~ Fiatal vagy még, nem házas ember, úgyhogy nevess amennyit bírsz, hagyd, hogy az események magukkal sodorjanak, próbálj ki új dolgokat. Bízz az érzéseidben, tanulj keményen, keresd azt, ami boldoggá tesz! :)

172. Summer romances end for all kinds of reasons, but when all is said and done, they have one thing in common: they are shooting starts, a spectacular moment of light in the heavens, a fleeting glimpse of eternity. And in a flash, they’re gone!
~ A nyári kalandok többféle okból érnek véget, de mindent egybevetve, egy dolog mindig közös bennük: mind hullócsillag, megismételhetetlen, fenséges pillanat, az örökkévalóság felvillanása, mely egy perc alatt elillan!..

171. Isn’t it funny how from year to year you don’t see much of a change in yourself, physical or emotional, then suddenly you look back and you are a different person. It’s like watching the hour hand on a clock, you don’t really see it move but it’s changing all the time
~ Furcsa, hogy nem igazán vesszük magunkon észre a változást az évek során (sem külsőleg, sem érzelmileg), aztán egyszer csak visszanézel és már egy teljesen más ember vagy. Olyan ez, mint nézni a karodon az órát: nem feltűnő, ahogy peregnek a másodpercek, de mégis örök mozgás jellemzi

170. People cry not because they’re weak, it’s because they’ve been strong for too long
~ Az emberek nem mindig azért sírnak mert gyengék, hanem azért, mert túl sokáig maradtak erősek..

169. We’re going to have to accept the fact that some people stay in our hearts even if they don’t stay in your life anymore
~ El kell fogadnunk a tényt, hogy bizony van pár ember, aki mindig a szívünkben marad, még akkor is, ha az életünkben már nem szerepel..

168. If you care about what other people think, you will always be their prisoner in the jail
~ Amíg törődsz azzal, hogy vajon másik mit gondolnak, addig nem leszel más, csak egy fogoly a börtönükben

167. Nobody can go back and start a new beginning but anyone can start today and make a new ending
~ Senki sem képes arra, hogy visszamenjen az időben és ismét elkezdje a történetét, de bárki újrakezdheti ma, és teremthet egy új befejezést :)

166. “Everything has it’s beauty but not everyone sees it”
~ Mindennek megvan a maga szépsége, de nem mindenki képes arra, hogy ezt a szépséget meg is lássa a dolgokban [Andy Warhol]

165.Future belongs to those who believes in the beauty of their dreams!
~ A jövő azoké, akik hisznek az álmaik szépségében [Eleanor Roosevelt]

164. If the time should come, you have to make a choice between what is right and what is easy. Remember: the right is not always the easies choice
~ Van, hogy eljön az az idő, amikor választanod kellesz majd a jó döntés és a könnyű döntés között, és általában, a jó nem mindig a legkönnyűbb választás..

 

163. Any fool can criticize, complain and condemn but it takes a bigger strength character and self-control to be understanding and forgiving!
~ Bármely bolond képes kritizálni, panaszkodni és ítélni, az elfogadáshoz és a megbocsátáshoz nagyobb erő kell: igazi jellem és önuralom

162. We are different but there's some things we have in common; in our lives we all have a secret we can't tell, a dream we can't reach and a love we can't forget
~ Annyira különbözőek vagyunk, azonban van valami ami mégis közös bennünk: mindannyiunk életében van egy elmondhatatlan titok, egy elérhetetlen álom, és egy felejthetetlen szerelem

161.
I was pretty lost. But in the past few years, I've been forced to grow up. I stopped letting boys define me & I started to believe in myself. Somewhere along the way, that lost little party girl finally grew up.
~ Elveszett voltam, de az utóbbi pár évben kénytelen voltam felnőni. Már nem engedem, hogy a fiúk mondják meg, milyen lány vagyok, és hinni kezdtem magamban. Valahol, útközben, az elveszett, bulizós kiscsaj végleg
felnőtt..


160. Sure, we all get lonely sometimes and that's hard, but I guess that's the price you pay for figuring out who we really are
~ Néha mindannyiunkkal előfordul, hogy magányosak vagyunk, és ez nem könnyű, de ez az ára annak, hogy kitaláld, mit akarsz kezdeni magaddal

159.
If you don't love something, convert it. If you can't, then change the way you think about it
~ Ha valamit nem szeretsz, változtass rajta; ha ez nem lehetséges, akkor változtass azon, ahogy gondolkodsz róla..


158. Some emotions don't make a lot of noise. Caring is real faint, like a heartbeat and pure love.. it's so quiet you don't even know it's there :)
~ Van néhány érzés, ami nem csap túl nagy zajt. Ott van például a törődés, ami oly nesztelen, mint egy szívdobbanás, vagy a tiszta, igaz szerelem, mely olyan halk, hogy sokszor észre sem veszed, hogy jelen van

157. I always have been a dreamer, and I always will be, even if I know that sometimes this thing we call life is going to get down on my knees
~ Mindig is álmodozó voltam, és az is maradok, még akkor is, ha tudom hogy lesznek olyan idők, mikor ez az élet nevű dolog majd térdre kényszerít

156. Sometimes people put up walls not to keep people away - but to see who cares enough to tear those walls down
~ Néha valaki nem azért emel falat maga köré, hogy távol tartsa a többieket, hanem azért, hogy megbizonyosodjon arról, ki az aki törődik vele annyira, hogy ezeket a falakat áttörje

155. In the hard times of life, crying is just like a rain to a bone-dry land
~ Az élet nehéz perceiben a sírás olyan, mint az eső a csontszáraz földnek

154. Life is nothing but a 365-day journey around the Planet ;)
~ Az élet valójában nem más, mint egy 365 napos utazás a Föld körül :)

153. Never forget, he rockiest road often leads to the top [christina aguilera]
~ Gyakran a legrögösebb út az, ami a sikerhez vezet, ezt sose felejtsd el

152. There's no such thing as destiny. There are only different choices. Some choices are easy, some aren't. Those are the really important ones, the ones that define us as people [the number 23 movie]
~ Olyan, hogy végzet, nincs - választásunk van. Az egyik választás könnyű, a másik nem. Mégis, ez utóbbiak az igazán fontos döntések, hiszen ezek tesznek emberré..

151. Everyone says words can hurt - but so does silence
~ Úgy tartják, a szavak sok fájdalmat okoznak, de valójában a csend is megsebez olykor..

150. Life is like a piano, what you get out of it depends on how you play it
~Az élet olyan, mint egy zongora: hogy végül mit hozol ki belőle, csak attól függ, hogyan játszod

149. Relationships.. there are those that are old and familiar, those that bring up lots of questions, those that bring you somewhere unexpected, those that bring you far from where you started, those that bring you back. But the most exciting of all is the one you have with yourself. And if you can find someone to love and he loves you, well, that's just fabulous
~ Kapcsolatok.. vannak régiek, már-már megszokottak, vannak amelyek sok kérdést vetnek fel, vannak amelyek váratlan fordulatot vesznek, vannak amelyek messze visznek onnan, ahonnan indultunk, és vannak, amelyek visszahoznak. De mind közül a legizgalmasabb, amit saját magunkkal tartunk fenn. És ha találunk valakit, akit szeretünk, és ő viszont szeret, nos.. az egyszerűen csodálatos [sex and the city]

148. Sometimes people fall to abyss just to learn how to climb out of it
~ Néha azért zuhanunk a szakadékba hogy megtanuljunk kimászni belőle  

147. Nothing is ever really lost, just remember the embers left from earlier fires shall duly flame again
~ Semmi sem vész el örökre; gondolj csak bele, az a parázs is képes újra lángra kapni, ami ma még csak egy korábbi tűz maradéka

146. Beginnings are scary, goodbyes are sad, it's the middle that counts the most in your life
~ Minden kezdet nehéz, a búcsúzás pedig szomorú, ezért igazából az életben a kettő közti rész az, ami leginkább számít

145. People may forget the things what you've said or what you've done but they'll always remember how you made them feel
~ Az emberek elfelejthetik hogy mit mondtál, vagy mit csináltál, de mindig emlékezni fognak arra, hogy milyen érzéseket ébresztettél bennük

144. Appreciate the little things in life, for one day you may look back & realize they were the big things
~ A kis dolgokat is értékeld az életben, mert ha majd egy nap visszanézel, lehet hogy rájössz, valójában azok voltak a nagy dolgok, amik tényleg számítanak :)

143. If we set a candle to fire then we blow it out, it's going to be deepen then it was
~ Ha meggyújtunk egy gyertyát, aztán elfújjuk, sötétebb lesz minden mind azelőtt volt

142. They say good things take time, but gorgeous things happen in the blink of an eye
~ Azt mondják, a jó dolgokhoz idő kell, de a nagyszerű dolgok mindig egy szempillantás alatt történnek :)

141. Everybody wants to be happy, nobody wants to be in pain, it's okay but think about it: you can't have a rainbow without rain..
~ Mindenki boldog akar lenni, senki sem akar fájdalmat.. ez érthető, de gondolj bele, szivárvány sem létezik eső nélkül

140. If the ship has sailed, only a fool would continue. Truth is.. I've always been a fool
~ Ha elúszott a hajó, csak a bolond úszik utána. Én világéletemben bolond voltam..

137. Why stand in someone else's shadow when it's warmer in the sun?
~ Miért álljak valaki más árnyékában, ha a napon sokkal melegebb van?

136. Sometimes your whole life boils down to one insane move
~ 'Van úgy, hogy egyetlen őrült tetten múlik az egész élet..'
[Jake Sully, Avatar]

135. Stop planning your life, let it plan itself! Quit trying to find the perfect boy, let him find you. Life is so easy. Things are only as complicated as we make them
~ Ne tervezgesd előre az életed, hagyd, hogy magától alakuljon! Ne keresgélj a tökéletes pasi után, hagyd, hogy ő találjon rád! Az élet olyan egyszerű.. a dolgok épp csak annyira komplikáltak, mint amilyenné tesszük őket

134. Evilness comes out of the heart but love does as well. These mixed emotions spin around confusing us to think wrong. Is this why we make bad decisions and why we hurt so bad..?
~ A gonoszság, akárcsak a szeretet, a szívből ered. Ezek az érzések összekeveredhetnek, és összezavarnak minket.. talán ez az, ami miatt rossz döntéseket hozunk, és ez az, ami miatt annyira megbántjuk a másikat ?

133. We can complain that roses have thorns, or rejoice that thorns have roses
~ Panaszkodhatunk amiatt, hogy a rózsának tövisei vannak - vagy örülhetünk, hogy a töviseknek van rózsája..

132. It's weird, but maybe mistakes are what makes our life.. without them what would be? Maybe we wouldn't fall in love, wouldn't have babies.. wouldn't be who we are
~ Furcsa kimondani, de mi van, ha a hibáink alakítják az életünket? Hol lennénk hibák nélkül? Talán sosem lettünk volna szerelmesek, talán nem lennének gyerekeink.. nem lennénk azok, akik vagyunk

131. Change comes like a little wind that ruffles the curtains at dawn - and it comes like the stealthy perfume of wildflowers hidden in the grass
[J. Steinbeck]
~ A változás úgy jön, mint egy apró fuvallat, ami meglepegteti a függönyöket - úgy kúszik elő, mint a fűben rejtőző vadvirágok titkos illata

130. Time is.. too slow for those who wait; too swift for those who fear; too long for those who grieve; too short for those who rejoice - but for those who love, time is nothing
~ Az idő.. túl lassú azoknak, akik várnak, túl gyors azoknak, akik félnek, túl hosszú azoknak, akik gyászolnak és túl rövid azoknak, akik örvendenek. De azoknak, akik szeretnek, az idő nem számít

129. Life is too much important to be taken seriously :P
~ " Az élet túl fontos ahhoz, hogy mindig komolyan vegyük " (Oscar Wilde)

128. The hardest words to say are the words that mean the most
~ Azokat a szavakat a legnehezebb kimondanunk, amelyek a legtöbbet jelentik..

127. In life there aren't failures, just lessons that need to be learned
~ Az életben nincsenek kudarcok, csak olyan leckék, amiket meg kell tanulnunk

126. Never be sad for what is over, just be glad that it was once yours
~ Ne szomorkodj amiatt, hogy ami volt, elmúlt - inkább örülj, hogy egyszer a tiéd lehetett

125. Everyone is here in the universe because he or she has a place to fill and every piece must fit itself into a big jigsaw puzzle
~ Mindenki azért él, mert van egy darabka hely, amit be kell töltenie, és ezeknek a daraboknak passzolni kell egymáshoz, mint egy nagy kirakós játékban

124. It could be sad how times change. When you walk away by someone you used to be able talk for hours and now this person can barely even look at you
~ Szomorú tud lenni, hogy változnak az idők. Amikor elsétálsz valaki mellett, akivel régen órákig tudtál beszélni, most pedig még csak rád sem néz..

123. Wanna be happy? Then do 3 things: be with who makes you smile, laugh as much as you breath, and love as long as you live
~ Boldog akarsz lenni? Akkor három dolgot tegyél: légy azokkal, akik megmosolyogtatnak, nevess annyiszor, ahányszor csak levegőt veszel, és szeress addig, amíg csak élsz

122. Man can live about 40 days without food; about 3 days without water; about 2 minutes without air; but only for 1 second without hope
~ Az ember kibír 40 napot élelem nélkül, 3 napot víz nélkül, 2 percet levegő nélkül - de egy másodpercnél sem képes tovább élni remény nélkül

121. Sometimes you need to move on if anything bad happens. It's gonna be a chapter in the past - but be careful,
do not ever close the book! Just turn the page.
~ Néha egyszerűen csak tovább kell majd lépned, ha valami rossz történik. Ez egy fejezet lesz a múltadban, de vigyázz! A könyvet sose zárd be. Csak lapozz tovább :)

120. Feelings change, but memories don't
~ Az érzések változnak, de az emlékek örökké megmaradnak

119. When life gives you a hundred reasons to cry, show life a thousand reasons to smile
~ Amikor az élet száz okot ad arra, hogy sírj, mutass fel ezer okot arra, hogy mosolyogj :)

118. Often in life we forget the things we should remember, and remember the things we should forget
~ Gyakran megesik az életben, hogy elfelejtjük azokat a dolgokat, amikre emlékeznünk kellene, és olyan dolgokra emlékszünk, amiket el kellene feleljtenünk..

117. There comes a point in your life when you realize who matters, who never did, who won't anymore, and who always will. Don't worry about people from your past - there's a reason why they didn't make it to your future
~ Eljön egy pillanat az életedben, amikor rájössz, hogy ki az, aki igazán számít; hogy ki az, aki sosem számított; ki az, aki többé nem fog és ki az, aki mindig is számítani fog.. ezért ne aggódj azok miatt, akik már a múltad részei: megvan az oka annak, hogy a jövődben ők miért nem szerepelnek

116. Sometimes it's the smallest decisions that can change your life forever
~ Néha a legkisebb döntések azok, amik örökre megváltoztatják az életünket

115. There are things we don't want to happen but have to accept and people we can't live without but sometimes we have to let go
~ Vannak dolgok, amiket nem akarünk, hogy megtörténjenek, de el kell fogadnunk - ugyanígy vannak emberek is, akik nélkül nem tudunk élni, de néha el kell engednünk őket

114. Have you ever wondered which hurts the most: saying something and then wishing you hadn't or saying nothing and wishing you had ?
~ Eltűnődtél már azon, hogy vajon melyik a rosszabb: kimondani valamit, majd azután azt kívánni, bárcsak ne tetted volna - vagy nem mondani semmit, és később azt kívánni, bárcsak kimondtad volna

113. In the end it's not the years in your life that count; it's the life in your years!
~ A legvégén nem az számít majd, hogy mennyi év volt az életedben, hanem hogy mennyi élet volt az éveidben

112. Our dreams are just like butterflies: some are fragile, some flutter away, some stay, some are small and some are big, but all of them are beautiful in their own way :)
~ az álmaink olyanok, mint a pillangók: némelyik törékeny, van olyan, ami elszáll és van, ami megmarad, vannak kisebbek és nagyobbak; de a maga módján mindegyik gyönyörű

111. The most wasted day is that in which we have not laughed.
~ Az a legelpazaroltabb napunk, amikor nincs részünk nevetésben

110. Yesterday is history, tomorrow is mistery, today is a gift

~ A tegnap történelem, a holnap rejtély, a ma ajándék

 

109. The only reason anyone would ever hate you is because they want to be just like you!

~ Az egyetlen ok, amiért valaki gyűlölhet, az az, hogy olyan akar lenni mint te!


108. Never let the fear of striking out keep you from playing the game!
 ~Soha nem szabad félned a kudarctól, játszd végig a játékot


107. Being brave doesn't mean you go looking for trouble

~ A bátorság nem abból áll, hogy magunk keressük a bajt


106. They laugh at me because I'm different. But I laugh at them because they're all the same!
~Nevetnek rajtam, mert más vagyok, mint ők, de én is nevetek rajtuk mert ők mind egyformák!


105. Sometimes when I say "oh, I'm fine", I want someone to look into my eyes and say: "tell the truth!"

~Néha, mikor azt mondom "jól vagyok", azt akarom hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt: "mondd az igazat" ...


104. Don't be afraid of death, be afraid of unlived life ...
~Ne a haláltól félj hanem a meg nem élt élettől!


103. Try not to become a man of success but rather to become a man of value.

~ Ne próbálj sikeres ember, inkább értékes

102. Smile: such spinline which can right everything :)
~ Mosoly: egy olyan görbe vonal, ami mindent egyenesbe hoz :D

101. Dream as if you live forever, live as you'll die today
~ Álmodj, mintha örökké élnél, de élj úgy, mintha ma meghalnál

100. Rather be hated for who I am than loved for who i am not
~ Inkább utáljanak azért, ami vagyok, mint szeressenek azért, aki nem vagyok

99. Sometimes the simplest things mean the most
~ Néha a legegyszerűbb dolgok jelentik a legtöbbet :)

98. If a man doesn't remember his past, he has no future...

~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem


97. Everything happens for a reason!
~ Minden okkal történik ...

 

96. To wish you were someone else is to waste the person you are!

~ Ha azt kívánod, bárcsak másvalaki lehetnél, elpocsékolod azt azt embert, aki vagy!

 

95. Anyone can make you smile, some people can make you cry, but it takes someone really special to make you smile with tears in your eyes :)

~ Akárki képes megmosolyogtatni, sokan tudnak sírásra késztetni, de igazán különlegessé az tesz valakit, ha megmosolyogtat - könnyekkel a szemedben :)

 

94. Believe in yourself and your dreams. If you don't, who will?!

~ Higyj magadban és az álmaidban. Ha te nem hiszel, akkor ki fog?!

 

 93. I may not be perfect,but it's always me!

~ Lehet h nem vagyok tökéletes de legalább mindig önmagam vagyok

 

92. Live every day as if it were your last then some day... you'll be right!

~ Éld minden napodat úgy mintha az utolsó lenne, mert az egyik nap tényleg az lesz!

 

91. Sometimes you have to be lost, to find yourself

~ Néha el kell veszned ahhoz, hogy megtaláld önmagad <3

 

90. I eat when I bored, I fall for boys & believe in lies too easily, I have my best friends & my enemies, drama & memories, It's my life ... i'm just average teenager

~ Akkor eszek, mikor unatkozok, fiúkba esek bele & túl naív vagyok, vannak legjobb barátaim & ellenségeim, dráma & emlékek, Ez az életem ... csak egy átlagos tini vagyok


89. The only way to see a RaiNbOw is to look through the RaiN ... :)

~ Ahhoz, hogy meglásd a sziváványt, el kell viselned az esőt is


88. The best way to make your dreams come true is to wake up!

~ A legjobb módja az álmaid megvalósításának az, ha felébredsz =)

 

87. The greatest barrier to success is the fear of failure ...

~ A siker legnagyobb akadálya a kudarctól való félelem

 

86. To fall is not to fail, you fail whan you don't try!

~ Elhibázni vmit nem hiba. A hiba az, ha meg sem próbálod

 

85. It's easier to go down a hill than up it but the view is so much better at the top

~ Könnyebb lefelé menni egy hegyről mint felmenni, de a tetejéről mindig szebb a kilátás! :)

 

 84. Women are wiser than men because they know less but understand more

~ A nők bölcsebbek mint a férfiak, mert lehet, hogy a nők kevesebbet tudnak, de több mindent értenek meg


83. Impossible is just a word thrown around by small men who find it easier to live in an ordinary world than to explore the power they have to change it! ~ A lehetetlen csupán egy szó amivel azok a kis emberek dobálóznak, akiknek könnyebb egy hétköznapi világban élni mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra!

 

82. Never regret something that once made you smile.

~ Soha ne sajnáld azt a dolgot ami valaha mosolyt csalt az arcodra

 

81. Live your life & love every second of it :)

~ Éld az életed, és szeresd minden percét!

 

 

 
angol - szerelem
 
angol - barátság
 
angol - élet
 
angol - bánat
 
angol - csalódás
 
angol - vegyes
 
magyar idézetek
 
egyéb
 
news/comment
 
chat
 

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679;&#12300;&#914;&#923;SM&#923;IW&#12301; &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679; EGY SZIGET + 24 MÁGUS &#9679; FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!