angol idézetek #1 - becks
site info

szerkesztő: becks
nyitás: 2oo6-o2-16
zárás: 2o13-o1-o4

 

follow me on twitter

 

ennyien jártatok itt
Indulás: 2006-02-16
 

 

log in
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
[3] élet

80. You can't be old & wise if you were NeVeR young and crazy :)

~ Nem lehetsz öreg és bölcs anélkül, hogy valaha ne lettél volna fiatal és őrült


79. It feels like.. everything just disappears. No past, no future: just the moment.
~ Olyan mintha minden eltűnne. Nincs múlt, nincs jövő, csak a pillanat :)

78. Say what you wanna say, do what you wanna do, regret nothing & don't let people to bring you down! :)
~ Mondd ki amit ki akarsz mondani, tedd azt amihez kedved van, ne bánj meg semmit és ne hagyd hogy az emberek elgyengítsenek! :)


77. Smile! It's easier than explaining why you're crying
~ Mosolyogj! Ez sokkal egyszerűbb, mint elmagyarázni azt h miért sírsz

76. Sometimes the hardest thing & the right thing are the same

~ Néha a legnehezebb és a leghelyesebb dolog ugyanaz


75. Live life how you want & not how the others want you to!

~ Úgy éld az életed, ahogyan te akarod, és ne úgy, ahogy mások akarják!

 

74. Always forgive, but never forget! Learn from mistakes, but never regret,

People change, things go wrong, Just remember: life goes on...

~ Mindig bocsáss meg, de shoase felejts, tanulj a hibákból, de sose bánj meg semmit,

Az emberek változnak, a dolgok elromlanak.. csak emlékezz: az élet megy tovább ..

 

73. Fools live to regret their words, wise men to regret their silence

~ A bolondok megbánják a szavakat, amit kimondtak, de a bölcsek azt bánják meg, amit nem mondtak ki (

 

72. That it's the best to disregard their talk and judge people only their actions.

~ Legjobb, ha az embereket a tetteik és nem a szavaik alapján ítéled meg!


71. It's better to regret something you have done than to regret something you haven't done!!

~ Jobb megbánni valamit, amit megtettél, mint megbánni azt, amit nem tettél meg .. !

 

70. Without music life is like a journey through the desert

~ Az élet zene nélkül olyan, mint egy utazás a sivatagon keresztül

 

69. Only when the last tree has died, the last river has been poisoned and the last fish has been cought will we realize that we can't eat money!

~ Ha majd kivágtuk az utolsó fát, megszennyeztük az utolsó folyót és kifogtuk az utolsó halat is, akkor majd rájövünk, hogy a pénz nem ehető...

 

68. The meaning of life is giving life a meaning!

~ Az élet értelme az, hogy értelmet adj az életednek :)

 

67. Everyone deserves a second chance :)

~ Mindenki megérdemel egy második esélyt!


66. When I feel the music i just let my body take control ;)

~ Mikor érzem a zenét, hagyom, hogy a testem irányítson


65. Some mistakes are too good to make only once

~ Néhány hiba túl jó ahhoz hogy csak egyszer kövessük el ;)

64. If you get a chance,take it and let it changes your life. Nobody said that I'd be easy,but I promised it would be worth it.
~ Ha kapsz egy esélyt, ragadd meg és hagyd, hogy ez talán megváltoztassa az életed. Senki nem mondta, hogy ez könnyű lesz, de annyit ígérhetek, hogy megéri :)

63. To be cool isn't having the latest fashion's shoes, having the perfect hair or the best boyfriend.. to be cool is being yourself & liking it! ;)

~ Nem attól leszel menő, ha a legújabb cipőket hordod, és nem is attól, ha neked van a legdivatosabb hajad és a legjobb pasid... menőnek lenni annyi, hogy önmagad vagy, és ezt még szereted is !

62. Never apologize for saying what you feel, it's like apologizing being you
~ Soha ne kérj bocsánatot azért, amiért kimondod azt amit érzel, ez olyan mintha saját magad miatt kérnél bocsánatot


61. You got to put the past behind you before you can move on.

~ Magad mögött kell hagynod a múltat mielőtt továbbindulsz

 

60. Nobody deserves your tears, but whoever deserves them will not make you cry. [G. G. Márquez]

~ Senki sem érdemli meg a könnyeid, aki pedig megérdemeli, az úgysem fog sírásra kényszeríteni..

 

59. Keep smiling, because every 60 seconds of frowning is a minute of happiness that you will never get back.

~ Mosolyogj, hiszen 60 másodperc amit bosszankodással töltesz valójában egy perc boldogság, amit sohasem kaphatsz vissza! :)

 

58. Why is it that the most beautiful things in life are the most dangerous? For example: sunlight, trust & love.. sunburn, broken promises, & of course, broken hearts.

~ Az életben miért a leggyönyörűbb dolgok a legveszélyesebbek? Például a napfény, a bizalom, a szerelem... a napon leéghetünk, az ígéreteket megtörik... és a szíveket is :(


57.In 3 words I can explain what I've learned about life: it goes on.

~ Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább...

 

56. Heaven isn't a place that you go when you die - it's that moment in life when you actually feel alive. (L)

~ A mennyország nem egy hely, ahová a halálod után kerülsz.. ez egy pillanat az életben, mikor úgy érzed, hogy tényleg élsz :)

 

55. Learn from yesterday, Live for today & Hope for tomorrow

~ Tanulj a tegnapból, élj a mának, reménykedj a holnapban

54. Do you ever wonder if we make the moments in our life or if the moments make our life?
~ Elgondolkodtál már azon, hogy vajon az életünkben mi alakítjuk a pillanatokat, vagy a pillanatok alakítják az életünket?


53. You cannot run away from a weakness; you must sometimes fight it out or perish
~ Nem futhatsz el a gyengeséged elől; vagy küzdesz ellene, vagy elpusztulsz...!

52. Every song has an ending, but is that any reason not to enjoy the music ?
~ Egyszer minden dal véget ér, de ez tényleg ok arra hogy ne élvezzük a zenét ?

51. " No-one learns from their mistakes. Everybody repeats the same mistakes! just in their own way... "
~ Senki sem tanul a hibáiból. Mindenki ugyanazokat a hibákat ismételgeti, csak a maga módján...


50. The walls we build around us to keep out the sadness also keep out the joy.
~ A falak, amiket azért építünk, hogy távol tartsák a szomorúságot, egyúttal az örömöt is kizárják..


49. In your whole life the only thing that will stick by you is your shadow
~ Egész életedben egy dolog lesz, ami mindig kitart melletted: az árnyékod..


48. If he was stupid enough to walk away, then be smart enough to not to care ;)

~ Ha ő elég hülye volt ahhoz hogy elsétáljon, te legyél elég okos ahhoz, hogy ez ne érdekeljen

 

47. People always say: when one door closes, an other one opens.

~ Az emberek mindig azt mondják, mikor egy ajtó bezárul, egy másik ajtó kitárul

 

46. Once in your life, you will find someone, who will bring you up when you're feelin' down...:)

~ Egyszer majd az életedben találni fogsz valakit aki felemel, mikor nagyon magad alatt vagy

 

45. Life is about trusting your feelings. Taking chances.  Dare to be yourself. Learning from the past. Appreciating the memories. And realizing that life goes on..

~ Az élet arról szól, hogy bízz az érzéseidben. Kockáztass! Merj önmagad lenni! Tanulj a múltból. Becsüld meg az emlékeket. És vedd észre; az élet mindig megy tovább

 

44. We spend our whole life waiting for what we don't have and never actually taking time to stop and see what we have...

~ Azzal töltjük az életünket, hogy olyan dolgokra várunk amiket nem birtolkolunk - sohasem szakítunk időt és látjuk meg azt amink valójában van..

43. Moving on is simple it's what you leave behind that makes it hard!
~ Továbblépni egyszerű; csak megnehezítik azok a dolgok, amiket magad mögött hagysz


42. 525 600 minutes... how do you measure a year? In days? In hours? In kisses?
~ 525 600 perc. Te hogyan mérsz egy évet? Napokban? Órákban? Csókokban?

41. Being happy doesn't mean everything is totally perfect
~ Boldognak lenni nem azt jelenti hogy minden tökéletes..

40. You've got to fight for your every dream, because who's to know, which one you let go would've made you complete
~ Minden álmodért harcolnod kell, hiszen ki tudja: lehet, hogy amelyiket elengeded, éppen az tenne teljessé!!

39. The choices you make today affect your tomorrow, so choose carefully, because you can't go back to yesterday to change it
~ A döntések, amiket ma meghozol, hatással vannak a holnapodra, úgyhogy dönts óvatosan, mert nem tudsz visszamenni hogy megváltoztasd ezt

38. Sometimes the things we can't change changing us! :)
~ Néha azok a dolgok változtatnak meg minket, amiken mi magunk nem tudunk változtatni

37. Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain
~ Az élet nem arról szól, hogy a vihar elmúlását várjuk.. sokkal inkább arról, hogy megtanuljunk táncolni az esőben

36. You can waste your life drawing lines, or you can live your life crossing them
~ Elpazarolhatod az életed arra, hogy határokat szabsz magadnak, de élhetsz úgy is, hogy átléped őket

35. The matter isn't how many times we falling down, but how many times we can rise
~ Nem az számít, hogy hányszor bukunk el, hanem az, hogy hányszor tudunk újra talpra állni

34. She once said: "There's nothing wrong with believing in fairytales, because in the end we'll all live a happily-ever-after.." However, she forgot one important detail: not everyone fall in love with means it's a happily-ever-after story, most of the time, it's just once upon a time
~ A lány egyszer azt mondta: "Nincs semmi baj azzal, ha hiszel a tündérmesékben, mert a végén mind boldogan élünk majd, amíg meg nem halunk.." Azonban a lány elfelejtett egy fontos részletet: nem mindenki a 'boldogan élünk, míg meg nem halunk'-szándékkal lesz szerelmes: a legtöbb esetben az egész csak egy egyszer volt, hol nem volt.. 

33. You're never really living until you have found someone to die for
~ Addig nem is éltél igazán, míg nem találsz valakit, akiért meghalnál


32. Words like bees: they've got their own honey & stings, too
~ A szavak olyanok, mint a méhek: van mézük, de fullánkjuk is

31. "You ever look at a picture of yourself and see a stranger in the background? It makes you wonder how many strangers have pictures of you? How many moments of other peoples lives have we been in? Just think, you could be a big part of someone else's life, and not even know it!" (Lucas, One Tree Hill)
~ Szoktál néha egy képet nézegetni magadról, és meglátni egy idegent a háttérben? Elgondolkoztál már, vajon hány idegennek vannak képei rólad..? Más emberek életének mennyi pillanatának lettünk részesei? Csak gondolj bele. Lehet hogy valaki életének fontos része vagy, úgy, hogy nem is tudsz róla!


30. Now you can grow flowers from where dirt used to be so i won't regret anything
~ Ott, ahol valaha sár volt, most virágok is nőhetnek, úgyhogy én sem bánok meg semmit amit tettem


29. Everyone is going to hurt you sooner or later; you just have to decide whose worth the pain
~ Előbb vagy utóbb mindenki megbánt majd téged; neked kell eldönteni, hogy ki az, aki megérdemli, hogy szenvedj miatta

28. Our lives are defined by opportunities - even the ones we miss (Benjamin Button)
~ Életünket a lehetőségeink határozzák meg; azok is, amiket elszalasztottunk

27. In life there are going to be some things that make it hard to smile. But whatever comes, through all the pain, you got to keep your sense of humor
~ Az életben lesznek olyan dolgok, amik miatt nehéz lesz mosolyognod.. de bármi is jön, az összes fájdalom ellenére, meg kell őrizned a humorérzéked!

26. It's a funny thing about comin' home. Looks the same, smells the same, feels the same. You'll realize what's changed is you. (Benjamin Button különös élete)
Furcsa dolog hazaérkezni. Minden ugyanúgy néz ki, ugyanolyan az illata, ugyanúgy érzel. Aztán rájössz, hogy az egyetlen dolog, ami változott, az te vagy.

25. Many people die with their silent music still in their soul, because they are always getting ready to live - and before they know it, time runs out.
~ Számtalan ember hal meg úgy, hogy lelkükben némán szól a zene, mert egyfolytában az életre készülődnek, de mire ráéreznének a saját dallamukra, kifutnak az időből. (Oliver Wendell Holmes)

24. "Life's like a box of chocolates: you never know what you're gonna get."
~ Az élet olyan mint egy doboz bonbon, sosem tudhatod, mit veszel ki belőle (Forrest Gump)

23. Life is just like an elevator: we go up then we go down, we touch the sky and touch the ground
~ Az élet olyan, mint egy lift: fent vagyuk, majd aztán lent, megérintjük az eget, utána a földet..

22. Being grown-up isn't half as fun as growing up
~ Felnőttnek lenni fele annyira sem mókás mint maga a felnőttéválás :P

21. Always the forbidden fruit tastes the sweetest
~ Mindig a tiltott gyümölcs a legédesebb

20. I'm the author of my life but i'm writing with pen and unfortunately i can't erase my mistakes
~ A saját életemet én írom, de sajnos tollal, így nem tudom kiradírozni a hibáimat! :(

19. "Seasons change, so do cities. People come into our life and go, but it's comforting to know that the ones we love are always in our heart - or if we're lucky, just a plane ride away" (Sex and the City)
~ Az évszakok változnak, akárcsak a városok. Emberek jönnek és mennek, de megnyugtató tudni azt, hogy akiket szeretünk, mindig a szívünkben lesznek - vagy ha nagyon szerencséses vagyunk, csak egy pár órányi repülőútra

18. At every moment of our lives, we all have one foot in a fairy tale and the other in the abyss. (Paulo Coelho)
~ Életünk minden pillanatában egyik lábunk a tündérmesék földjén, másik lábunk pedig a mélységes szakadék szélén áll.

17. It takes a great deal of courage to stand up to your enemies, but even more to stand up to your friends.
~ Nagy bátorságot igényel, hogy szembeszállj az ellenségeiddel, de még több kell ahhoz hogy a barátaiddal tedd ezt

16. The past can hurt. You can run from it or learn from it. It's your choice
~ A múlt fájhat; elfuthatsz - vagy tanulhatsz belőle. A döntés a tiéd :)

13. Sometimes we tend to be in despair when the person we careabout leaves.. but the truth is it's not our loss! It's theirs bec ause they left the only person in the world who would never give up on them.
~ Néha hajlamosak vagyunk kétségbeesni mikor a személy, akivel törődünk, elhagy.. de az az igazság hogy ez nem a mi veszteségünk, hanem az övé, mert ő veszti el azt az embert aki soha nem mondott volna le róla..


12. I'm not in this world to live up to your expectations, and you are not here to live up mine.
~ Nem azért jöttem a világra, hogy az elvárásaid szerint éljek, ahogy te sem azért születtél, hogy megfelelj az én elvárásaimnak

11. The sweet is never as sweet without the sour, and I know the sour.
~ A keserű nélkül az édes sem olyan édes.. és én ismerem a keserűt. 

10. Life's can push pretty hard sometimes; like when you fall in love with someone but they forget to love you back, like when your best friend leave you alone.. As I said, the rule is: 'stepping up'
~ "Néha nagyon nyomasztó az élet. Olyan érzés, mint amikor beleszeretsz valakibe, de az nem viszonozza, vagy mint amikor a legjobb barátod magadra hagy.. Ahogy már mondtam, a szabály így hangzik: Pörgesd fel magad!"
(by Nathan, one tree hill)

9. "I haven't failed! I've just found 10 000 ways that didn't work" (Edison)
~ "Nem buktam el, csak találtam 10 000 utat, ami nem járható
(nem működik)"

8. I have learned that goodbyes are always hurt; memories - good or bad- will forever bring tears in my eyes.. and sometimes, words can never replace feelings
~ Megtanultam, hogy az elköszönések mindig fájnak, az emlékek -jók vagy rosszak- mindig könnyeket csalnak a szemembe.. és hogy néha a szavak nem pótolhatják az érzelmeket

7. Something as small as the flutter of a butterfly's wing can ultimately cause a typhoon halfway around the world.
~ Egy olyan apróság, mint a pillangó szárnyának a rezdülése képes akár tájfunt  is okozni a világ másik felén

6. The best things in life are unseen: that's why we close our eyes when we dream - or kiss
~ Az életben a legjobb dolgok láthatatlanok, épp ezért csukjuk be a szemünket amikor álmodunk vagy csókolózunk :D

5. Live for the moments you just can't put into words :)
~ Azokért a pillanatokért élj, amiket nem tudsz szavakba önteni

4. Everybody's lookig for something. Something, that makes it all complete. You"ll find it in the strangest places; in your lover's eyes, in the deepest friendship, in the words of others.. a simple word can make you smile or cry. But when you have found that special thing, you'll fly without wings
~ Mindenki keres valamit. Valamit, ami mindent teljessé tesz. Ezt a legkülönösebb helyeken találod meg; a szerelmed szemében, a legmélyebb barátságokban, mások szavaiban.. egy egyszerű szó képes megnevettetni vagy megríkatni. Mikor megtalálod ezt a különleges dolgot, repülni fogsz-szárnyak nélkül

3. You were born and that was a good day. Someday you'll die and that is a shame, but somewhere in the between was your life what nothing and no one take away
~ Megszülettél; az egy

 
angol - szerelem
 
angol - barátság
 
angol - élet
 
angol - bánat
 
angol - csalódás
 
angol - vegyes
 
magyar idézetek
 
egyéb
 
news/comment
 
chat
 

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!